Zajęcia dodatkowe

 


Wykaz zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2019/2020

Koło historyczne

Zajęcia rozwijające uzdolnienia teatralne

Zespół wokalny

Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne

Zajęcia rozwijające uzdolnienia fizyczno - chemiczne

Zajęcia rozwijające uzdolnienia polonistyczne

Wyjazdy na basen

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego

Zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne

Zajęcia rozwijające uzdolnienia informatyczne

Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne

Koło biologiczne

Koło dziennikarskie

 


Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klas IV-VIII z języka polskiego
zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klas IV-VIII z matematyki

zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas I-III
zajęcia logopedyczne
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
zajęcia rewalidacyjne
zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

terapia pedagogiczna