WOLONTARIAT

Opiekun szkolnego wolontariatu 2019/2020- mgr Joanna Jackiewicz

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

         Na początku grudnia szkolny wolontariat obchodził swoje święto. W tym dniu z rąk dyrekcji uczniowie otrzymali identyfikatory szkolnego wolontariatu ze swoim imieniem i nazwą szkoły, którą reprezentują. Usłyszeli dużo ciepłych i budujących słów od pani Dyrektor, która podziękowała im za wszelkie inicjatywy, których się podejmują. Po części oficjalnej wspólnie zjedliśmy pizzę i zapiekanki.

            W grudniu szkolny wolontariat zorganizował również zbiórkę odzieży i zabawek, które przekazali do Domu Dziecka w Brodnicy. Wspólnie z GOPS w Świedziebni przekazali dla potrzebujących z naszej gminy żywność, odzież i zabawki.

            W związku ze zbliżającym się Dniem Babci i Dziadka przekazali kolorowe kartki z życzeniami  osobom starszym, należącym do Stowarzyszenia „ Katolik” w Świedziebni.

            Przyłączyli się również do ogólnopolskiej akcji, która polegała na wysłaniu karki urodzinowej do Mariki, na jej szóste urodziny. Opiekunem wolontariatu jest Joanna Jackiewicz.

 

Wolontariusze ze Świedziebni odwiedzili schronisko

            We wtorek 27 listopada uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni wraz z opiekunką szkolnego  wolontariatu  panią Joanną Jackiewicz i pedagogiem szkolnym panem Tomaszem Niedośpiał udali się do brodnickiego schroniska dla zwierząt „Reksio”, aby przekazać dary, które zostały zebrane podczas akcji zorganizowanej przez prężnie działającą grupę szkolnych wolontariuszy.

            Zbiórka odbywała się na terenie szkoły. Uczniom udało się zebrać kilkadziesiąt kilogramów suchej karmy, puszek i innych przysmaków dla psów i kotów a także koce niezbędne do przetrwania przez zwierzęta zbliżającego się sezonu zimowego. Podczas wizyty uczniowie i ich opiekunowie zostali oprowadzeni po boksach, poznali historie związane ze zwierzętami znajdującymi się w schronisku a także zostali „zaatakowani” przez koty domagające się ciągłych pieszczot i głaskania.

            Wizyta wywarła na uczniach wielkie wrażenie i wyzwoliła wiele emocji. Wszyscy ochoczo zapowiedzieli, że już niebawem odwiedzą swoich czworonogich przyjaciół ponownie, przynosząc im kolejne smakołyki. Grupa wolontariuszy apeluje do mieszkańców całego  powiatu brodnickiego, aby los zwierząt nie był im obojętny. Pamiętajmy, że nie są to zabawki, które po pewnym czasie można odrzucić w kąt.

Mamy listopad. Za nami już kilka rozpoczętych akcji szkolnego wolontariatu. Zaczęliśmy całoroczną zbiórkę nakrętek dla Kamila.  Wolontariusze zbudowali nakrętkobus, aby można było na bieżąco wrzucać do niego nakrętki. Mama chłopca już odebrała pierwszą transzę. Zbiórka trwa dalej.

            Kończymy niebawem zbiórkę kocyków, zabawek, karmy dla naszych milusińskich ze schroniska REKSIO w Brodnicy.

Kolejnym naszym zadaniem jest zbiórka starych niepotrzebnych kluczy i kłódek. Myślę, że do końca roku damy radę.

W środę 31.X. 2018r wolontariusze oczyszczali groby poległych w czasie II wojny światowej oraz groby, o których już nikt nie pamięta.

Światełko pamięci pozostawiliśmy  na grobach nauczycieli i pracowników szkoły, których już z nami nie ma. Nie zapomnieliśmy również o grobie ks. proboszcza Pietrzaka na drugim cmentarzu.

Na 100-lecie niepodległości podjęliśmy się trudnego zadania uzbierania 100 zniczy białych i czerwonych. I udało się. Znicze zapłonęły na pierwszym cmentarzu na grobie ludzi  poległych za naszą wolność. Po odśpiewaniu hymnu przez całą społeczność w piątek o godz. 11.11 poszliśmy na cmentarz  wspólnie z naszym panem od historii- Mariuszem Bejgerem, który w kilku słowach opowiedział nam o bohaterach z tamtych lat. Zapłonęło 100 białych i czerwonych zniczy.

Chcemy być widoczni, wiec postanowiliśmy zakupić koszulki dla szkolnego wolontariatu, ale, żeby było ciekawiej, postanowiliśmy, że sami sobie na nie zapracujemy. Zrobiliśmy bałwanki i rozprowadziliśmy je wśród nauczycieli i rodziców, którzy chętnie przyłączyli się do akcji i wsparli nasze działania. BARDZO IM ZA TO DZIĘKUJEMY.

Zbiórka żywności

W okresie przedświątecznym szkolny wolontariat zorganizował zbiórkę żywności trwałej, w wyniku której przygotowane zostały paczki dla 4 rodzin potrzebujących wsparcia. Dzięki dzieciom z oddziałów przedszkolnych, uczniom i nauczycielom zebrano następujące artykuły żywnościowe:

Makaron- 19, Ryż- 7, Kasza- 3, Mąka- 11, Cukier- 13, Budyń- 8, Galaretka- 2, Sól- 2, Ciastka- 8,  Czekolady- 12, Cukierki- 28, Batony- 4, Mleko- 1, Płatki śniadaniowe- 2, Dżem- 3, Olej- 1, Fasola- 1, Herbata- 7, Konserwy- 4.

Do każdej paczki dołączono również jabłka, dostarczone przez jednego z rodziców.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy ! 

Kartki świąteczne

14 grudnia przedstawiciele szkolnego wolontariatu obdarowali kartkami świątecznym członków stowarzyszenia Katolik oraz gości zaproszonych do Gminnej Biblioteki Publicznej. Kartki świąteczne zostały własnoręcznie wykonane przez uczniów naszej szkoły w ramach konkursu na najpiękniejszą kartkę świąteczną. 

Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Dnia 27.11.2017r. odbyły się warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas I-III. W ramach praktycznych ćwiczeń uczniowie przypomnieli sobie ważne numery ratunkowe, przeprowadzali scenki przykładowego wykonania rozmowy z dyspozytorem pogotowia ratunkowego, nauczyli się sposobu postępowania z osobami nieprzytomnymi i oddychającymi (układanie w pozycji bezpiecznej) oraz z osobami nieprzytomnymi, które nie oddychają (resuscytacja krążeniowo- oddechowa). Wszyscy uczestnicy z dużym zainteresowaniem angażowali się w ćwiczenia, min. z wykorzystaniem fantomów. Warsztaty przeprowadziła Izabela Jabłońska, opiekun szkolnego wolontariatu.

 

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU

działającego w Szkole Podstawowej w Świedziebni

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Szkolny wolontariat jest inicjatywą skierowaną do:

*        potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłoszonych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły),

*         społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych,

*        wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne.

 

CEL GŁÓWNY:                                                                                                            

Uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1.      Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

2.      Kształtowanie postaw prospołecznych.

3.      Rozwijanie empatii i tolerancji.

4.      Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.

5.      Wspieranie ciekawych inicjatyw społeczności szkolnej.

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PROWADZENIE SZKOLNEGO WOLONTARIATU:

*        Dyrektor szkoły,

*        Opiekun szkolnego wolontariatu,

*        Przewodniczący szkolnego wolontariatu,

*        Wolontariusze stali.

Osoby odpowiedzialne mogą być wspierane przez: wychowawców oddziałów z ich klasami, nauczycieli i innych pracowników szkoły, rodziców, inne osoby i instytucje.

PRAWA WOLONTARIUSZA:

*        Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

*        Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole.

*        Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna lub innych nauczycieli i pracowników szkoły.

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA:

*        Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w organizowanych  spotkaniach i szkoleniach.

*        Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady szkolnego wolontariatu zawarte w regulaminie.

*        Niepełnoletni wolontariusze powinni przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie szkolnym.

ZADANIA OPIEKUNA:

*        utrzymywanie kontaktu z organizacjami i instytucjami ze środowiska lokalnego, z którymi współpracuje szkolny wolontariat;

*        organizowanie spotkań, mających na celu zapoznanie uczniów z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków;

*   nagradzanie wolontariuszy za ich pracę (wyrażenie uznania słownego,  pochwała na forum szkoły, przyznanie punktów dodatnich zachowania, umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule do gazety czy na stronie internetowej szkoły, wręczanie dyplomów itp.);

*        przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.

EWALUACJA:

Harmonogram działań szkolnego wolontariatu podlega corocznej ewaluacji.

Opiekun szkolnego wolontariatu: Izabela Jabłońska