Lista dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

 Lista uczniów do klasy I na rok szkolny 2020/2021

 

Lista uczniów klas IV na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

 

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Poniżej przestawiamy listę kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych i klas I na rok szkolny 2020/2021.

Lista Kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Informujemy rodziców, że w wyniku rekrutacji wszystkie dzieci, za wyjątkiem dzieci, które nie ukończyły 3-go roku życia, zostały zakwalifikowane do oddziałów przedszkolnych i klas I.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Wójta Gminy Świedziebnia w sprawie terminów przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych.

Zarządzenie Wójta Gminy Świedziebnia - kliknij i pobierz

 

Dokumenty do pobrania

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - kliknij i pobierz

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego- kliknij i pobierz

Zgłoszenie do klasy pierwszej kliknij i pobierz

Oświadczenie o miejscu zamieszkania – kliknij i pobierz

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej - kliknij i pobierz

 

Potwierdzenie woli zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego - kliknij i pobierz

Oświadczenie o objęciu kandydata kształceniem specjalnym - kliknij i pobierz

Oświadczenie o niepełnosprawności w rodzinie - kliknij i pobierz

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - kliknij i pobierz

Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego - kliknij i pobierz

Oświadczenie o wielodzietności rodziny - kliknij i pobierz

Oświadczenie do celów przeprowadzenie drugiego etapu rekrutacyjnego - kliknij i pobierz

 

 

WAŻNE DATY

  • Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego:   od dnia 17 lutego 2020 r. do 24 lutego 2020 r.
  • Wniosek do oddziałów przedszkolnych: od 2 marca 2020 r. do 9 marca 2020 r.
  • Zgłoszenie do klasy pierwszej: od dnia 17 lutego 2020 r. do 24 lutego 2020 r.
  • Wniosek do klasy pierwszej: od 2 marca 2020 r. do 9 marca 2020 r.

 Dokumenty dostępne również na stronie www.bip.swiedziebnia.pl