Dowozy

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH 2020/2021

SP ŚWIEDZIEBNIA

 

MIEJSCOWOŚĆ

PRZYWOZY

ODWOZY

CHLEBOWO

ROKITNICA

DZIERZNO

CHLEBOWO II

GRZĘBY

KŁUŚNO

MICHAŁKI

ZDUNY

GRANATY

ZASADY

KSIĘTE

OSTRÓW

JANOWO

ROKITNICA NOWA

7:45

7.45

7.00 7.35

7.25

7.40

7.03

7.12

7.25

7.27

6.50

7.40

7.15

7.35

7.25

12.35 13.35 14.40 15.20

12.35 13.35 14.40 15.20

12.35 13.35 14.40 15.20

12.45             14.30 15.20

12.45 13.55 14.30 15.20

12.45 13.55 14.40 15.20

12.45 13.55 14.30 15.20

12.40 13.35 14.30 15.20

12.40 13.35 14.30 15.20

12.40 13.35 14.30 15.20

           13.30 14.25 15.20

           13.35 14.30 15.20

12.35 13.30 14.25 15.20

12.45            14.30 15.20

 

 UWAGA !!

Od dnia 17 października 2020 r. zostały wprowadzone obostrzenia dotyczące transportu publicznego, co wiąże się z ograniczeniami w dowozie dzieci do szkół. W strefie żółtej można przewozić tyle osób ile wynosi 50% miejsc siedzących. 

W związku z tym zwracamy się do rodziców (prawnych opiekunów), aby od 19 października 2020 r. rozważyli możliwość dowozu dziecka we własnym zakresie. Ta forma będzie w obecnej sytuacji epidemiologicznej najbardziej bezpieczną formą transportu.

Jednocześnie informuję, iż pierwszeństwo w dowozie do szkół będą miały dzieci uprawnione do dowozu zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, tzn.:

uczniowie klas I - IV - powyżej 3 km od miejsca zamieszkania do szkoły,

uczniowie klas V - VIII  powyżej 4 km od miejsca zamieszkania do szkoły.

Transport uczniów organizowany przez gminę w czasie epidemii musi uwzględnić ustanowiony nakaz określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych. Procedurę wprowadza się  celem zapewnienia bezpieczeństwa podczas realizacji procesu dowozu uczniów.

 

 

Od dnia 19 października 2020r. autobus nie będzie zatrzymywał się na przystankach: w Ostrowiu, Świedziebni, Rokitnicy, Granatach.

Bardzo prosimy o przywożenie i odbieranie dzieci  ze szkoły we własnym zakresie.