Dokumenty szkolne do pobrania

  •  Statut Szkoły

 Statut Szkoły - kliknij i pobierz

  • Koncepcja pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na rok szkolny 2020/2021

 Koncepcja pracy - kliknij i pobierz

  • Program wychowawczo-profilaktyczny 

Program wychowawczo-profilaktyczny - kliknij i pobierz

  • Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci zagrożonych uzależnieniem

Strategia działań - kliknij i pobierz

 

 

  • "Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów"

Bezpieczna szkoła - kliknij i pobierz

 

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni oraz Szkoły Filialnej im. Komisji Edukacji Narodowej w Michałkach

Regulamin - kliknij i pobierz

 

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO:

Przetwarzanie w celu realizacji obowiązków prawnych - kliknij i pobierz

Przetwarzanie w celu realizacji umowy cywilnoprawnej - kliknij i pobierz

Przetwarzanie danych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego - kliknij i pobierz

 

Inspektor Ochrony Danych - kliknij i pobierz